fredag 23. mai 2014

Dag 23 - Hansadager Old Ships

 I dag har det regnet og tordnet nesten hele dagen og tiden har gått med til å lese om slusing og slappe av i båten. Vi savner skikkelig kaffe etter at kapteinen hjalp matrosen med oppvasken og kaffepressen gikk i dørken. Kapteinen er uten ansvar siden dette ikke er hans ansvarsområde. Det er her kanskje på sin plass og ramse opp de få plikter som en matrosens har på en skute (listen kan fylles på ved behov):

 1. Alt byssearbeid
 2. Alt som henger på ripa, fendere, klær eller mennesker
 3. All mat
 4. Holde øl kaldt
 5. Alle klær
 6. Holde orden på alle tau og rep
 7. All utkikk
 8. Været
 9. Alle kart
 10. Hvor vi er 
 11. All slusing
 12. All kommunikasjon
 13. At bunnen ikke treffer oss
 14. Og ikke minst og holde kapteinen glad med skryt og trøst hvis noe skulle gå galt.

Det er selvsagt kapteinen som bærer det tunge ansvaret på skuta:
 1.  Styre skuta
 2. Holde matrosen i arbeid
 3. Sørge for at øl ikke blir muggent

Siden vi ikke har gjort så mye i dag, tenkte jeg å vise litt hvordan det ser ut i havnen her vi nå ligger bland alle skutene. Skipene er gamle, og den gangen Hansa alliansen var på sitt store fantes ingen farger. 
Finn en feil i bildet.....SothisGod natt!